EDUKACIJA post image
Edukacija, Podrška & Osnaživanje za bezbedan porođaj

PSIHOFIZIČKA PRIPREMA TRUDNICA ZA POROĐAJ

Obuhvata psihičku i fizičku pripremu trudnica za porođaj , radi sticanja i poboljšanja kondicije, jačanja trbušnih i leđnih mišica, relaksacije, otklanjanje straha i postizanje fizičke i emotivne stabilnosti porodilje.

Psihofizička priprema za porođaj omogućava savladavanje tehnike disanja koje će koristiti prilikom porođaja, zatim relaksaciju, kao i vežbe jačanja trubušnih mišića i vežbe napinjanja.

Trudnice se informisu o fiziologiji porođaja, toku porođaja, prepoznavanje porođajnih kontrakcija, napona, tipovi disanja u porođaju, siguran znak za kretanje u porodilište, upoznavanje sa ambijentom, procedurom prijema, osobljem , kao i pripremom dokumentacije i torbe za porodilište.

Fizička priprema obuhvata telesne vežbe jačanja trubušnih i leđnih mišića i vežbe napinjanja. Uče se tehnike disanja koje će se koristiti prilikom porođaja. Postoje 3 tipa disanja u zavisnosti od faze porođaja. Ritam i dubina disanja su različiti u pojedinim fazama porođaja, i to kako zbog samog mehanizma porođaja tako i da bi porodilja bila stalno maksimalno angažovana.

Vežbe za relaksaciju disanja imaju za zadatak da se maksimalno snizi tonus mišića, što se postiže aktivnim učestvovanjem psihe žene; psiha se maksimalno angažuje oko relaksacije i disanja, pri čemu odstranjuje pažnju sa kontrakcija materice. Napetost dovodi do spazma (grča) mišića materice, što uslovljava bolove, a pojačani bolovi potenciraju strah. potrebno je putem refleksacije odstraniti strah i od negativnog uslovnog refleksa kontrakcija — bol, stvoriti pozitivne uslovne reflekse kontrakcija — disanje i relaksacija. Ovim se skreće pažnja trudnici na tehniku disanja u momentu kad počinje kontrakcija, i dok traje povoljno se deluje na vegetativni sistem pa se snižava tonus materice i obezbeđuje dobra cirkulacija krvi kroz matericu, što smanjuje nadražaj receptora za bol.

Psihička priprema trudnica za porođaj se u praksi pokazala korisnom, a njen efekat se naročito ogleda u otklanjanju straha i postizanja emocionalne stabilnosti porodilje upoznati sa fiziologijom porođaja.

Omogućili smo vam da bezbednu i kvalitetnu pripremu za porođaj pod stručnim nadzorom. Kurs psihofizičke pripreme vode licencirane medicinske sestre/babice sa višedecenijskim iskustvom.

Psihofizička priprema organizovana je u individualnim terminima, a možete se odlučiti da vežbate sami, sa partnerom ili u okviru grupe.

Termin traje 60 minuta. Održava se 2 puta nedeljeno.